تعرفه ارسال پیامک و قیمت خطوط اختصاصی تاریخ بروزرسانی  ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

اپراتور ارسال پیامک

تعرفه ارسال (ریال)

۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ ۹۶۰
۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ ۹۶۰
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۹۶۰
اپراتور ۱۰۰۰ ۹۶۰
اپراتور ۲۰۰۰ ۹۶۰
اپراتور ۳۰۰۰ ۹۶۰
اپراتور ۹۰۰۰ ۹۶۰
اپراتور تلفن ثابت ۹۶۰
دکل ایرانسل (BTS) ۹۶۰
سامانتل ۱۹۲۰
پیام صوتی (هر ۳۰ ثانیه) ۹۶۰
event ۱۹۲۰
دریافت پیامک رایگان

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.