تعرفه ارسال پیامک و قیمت خطوط اختصاصی تاریخ بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

اپراتور ارسال پیامک

تعرفه ارسال (ریال)

اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ همراه اول ۱۷۵
اپراتور ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ همراه اول ۱۷۵
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۲۲۵
اپراتور ۱۰۰۰ ۲۲۵
اپراتور ۲۰۰۰ ۲۲۵
اپراتور ۳۰۰۰ ۲۲۵
اپراتور ۹۰۰۰ ۲۲۵
اپراتور تلفن ثابت ۲۱۶
دکل ایرانسل (BTS) ۲۲۵
ارسال پیام سیم کارتی (GSM) ۵۶۲
پیام صوتی (هر ۳۰ ثانیه) ۹۰۰
سامانتل ۴۵۰
دریافت پیامک رایگان

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۹، مبلغ ۱۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.

* در ارسال با خطوط خدماتی، غیرهمراه اول (ایرانسل‌ و…) و خطوط دلیوربیس اپراتورهای ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ و ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، تعرفه ارسال معادل تعرفه سایر اپراتورها خواهد بود.

 

خطوط اختصاصی

اپراتور ۱۰۰۰

اپراتور ۲۰۰۰

اپراتور ۳۰۰۰

اپراتور ۵۰۰۰

اپراتور ۰۲۱

۱۴ رقمی ۱۰۰٫۰۰۰ ندارد ۵۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ندارد
۱۳ رقمی ۱۵۰٫۰۰۰ ندارد ندارد ۱۵۰٫۰۰۰ ندارد
۱۲ رقمی ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ندارد
۱۱ رقمی ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ندارد ۴۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
۱۰ رقمی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۸۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ندارد
۹رقمی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۱۰٫۰۰۰ ندارد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ندارد
۸ رقمی ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ندارد ندارد ندارد

* تمامی مبالغ جدول فوق به تومان میباشد .