تعرفه ارسال پیامک و قیمت خطوط اختصاصی تاریخ بروزرسانی  ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

اپراتور ارسال پیامک

تعرفه ارسال (ریال)

۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ ۳۷۵
۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ ۴۷۵
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۴۷۵
اپراتور ۱۰۰۰ ۴۷۵
اپراتور ۲۰۰۰ ۴۷۵
اپراتور ۳۰۰۰ ۴۷۵
اپراتور ۹۰۰۰ ۴۷۵
اپراتور تلفن ثابت ۴۷۵
دکل ایرانسل (BTS) ۴۷۵
سامانتل ۹۵۰
پیام صوتی (هر ۳۰ ثانیه) ۹۰۰
event ۹۵۰
دریافت پیامک رایگان

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.

* تمامی مبالغ جدول فوق به تومان میباشد .

خطوط اختصاصی

اپراتور ۱۰۰۰

اپراتور ۲۰۰۰

اپراتور ۳۰۰۰

اپراتور ۵۰۰۰

اپراتور ۰۲۱

۱۴ رقمی ۱۵۰٫۰۰۰ ندارد ۵۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ندارد
۱۳ رقمی ۱۸۰٫۰۰۰ ندارد ندارد ۱۵۰٫۰۰۰ ندارد
۱۲ رقمی ۴۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ندارد
۱۱ رقمی ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ندارد ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۱۰ رقمی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۸۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ندارد
۹رقمی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸۱۰٫۰۰۰ ندارد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ندارد
۸ رقمی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ندارد ندارد ندارد